Mijn grootouders Theodoor DIRKS en Agnes JANSSEN

Theodorus Leonardus Hubertus (Door) werd geboren op 4 mei 1878 in Maaseik. Hij was van beroep schrijnwerker, meubelmaker en zoon van  Leonardus Dirks en Maria Catharina De Pollaert.

Maria Agnes (Nès) Janssen werd geboren op 24 september 1882 in Maaseik en was de dochter van Rutgerus Janssen en Maria Wolters.

Geboorteakte Theodoor Dirks
° Maaseik 4 mei 1878

Geboorteakte Agnes Janssen
°Maaseik 24 sept. 1882

Door en Nès trouwen in Maaseik op 27 april 1908. Nès was de dochter van Rutgerus Janssen en Maria Wolters.  Haar vader Rutgerus stierf op 40-jarige leeftijd bij een dramatisch ongeval. Nès was bij het overlijden van haar vader 8 maanden oud.

De brouwerij was gelegen in een achterbouw van het huidige hotel Van Eyck en werd eerst uitgebaat door het echtpaar Hendrik Vanderdonck en Jeanne Pelmans, later werd de brouwerij eigendom van hun zoon.

Bron: De Maaseiker brouwerijen in De Maaseikenaar 1997 nr.3

In het weekblad "DE ONAFHANKELIJKE DER PROVINCIE LIMBURG, NIEUWS- EN AANKONDIGINSBLAD" (1850-1914, Uitg. M.Ceysens, Demerstraat Hasselt) werd onderstaand verslag gevonden. Taal en spelling zoals in voornoemde krant gepubliceerd werd.

13 mei 1883
Een verschrikkelijk ongeluk heeft dinsdag middag plaats gehad in de brouwerij van M. Arn. Van der Donck-Smeets. De werkman R. Janssens, die van den zolder naer beneden wilde gaan, is in den kokenden bierketel gevallen. Daar eenigen tijd verliep alvorens men hulp kon bieden, heeft men slechts een verbrand en misvormd lijk kunnen ophalen. Het ongelukkig slachtoffer laat eene weduwe met 7 jeugdige kinderen achter en zijne hulpbehoevende ouders, wier eenige steun hij was.

(Bron: 'De Maaseikenaar' jaargang XLV, 2014, nr.3, blz 97: artikel over zware ongelukken in Maaseik, auteur Tony Van Wijck)

Huwelijksakte Dirks Theodoor met Janssen Agnes

Nès, mijn grootmoeder (wij zeiden Mo) was de jongste uit het gezin en 8 maanden oud toen haar vader overleed. Ze had nog 2 oudere zussen en 3 oudere broers. Toen haar moeder hertrouwde was mijn grootmoeder 8 jaar.

In de lagere school ging ik elke dag tussen de middag naar Mo om er mijn boterhammetjes op te eten. Ze gaf me dan warme choco en verder was Mo gewoon in stilte aanwezig. Over haar vader heeft ze voor zover ik me kan herinneren nooit iets verteld. Misschien heeft het dramatisch ongeval ervoor gezorgd dat ze in stilte is opgegroeid, wie weet wat ze allemaal heeft doorstaan.

Grootvader Thedoor DIRKS

Grootmoeder Agnes JANSSEN

Door en Nès kregen 4 kinderen, allen in Maaseik geboren.

 1. Anna, geboren 17 maart 1909 en overleden te Maaseik op 17 juni 2004.

  Anna was jarenlang lid van het Maaseiker A-Capellakoor. Ze was ook lid van ‘Het werk der arme kerken', een vereniging van jonge dames waarvan de stichtingsdatum onbekend is. Deze dames legden zich toe op het vervaardigen van handwerk voor liturgisch gebruik. Later werd de leiding waargenomen door een der Zusters Ursulinen. In 1942 telde de groep een dertigtal leden en dit onder het voorzitterschap van Mejuffrouw Alice Moors. In 1928 berustte de leiding in handen van zuster Chantal.
  Bron: 'Maaseik verenigd' van Martin Boonen, blz. 33.
  Anna was conciërge van de Rijksmiddelbare meisjesschool aan de Capucienenstraat.  Ze moest met pensioen op haar 60ste maar ze wou en kon niet stoppen, de school was haar leven! Ze bleef doorwerken, zonder loon, tot haar 65ste.

 2. Lambert, geboren 1 maart 1912 en overleden op 17 januari 1969 in Maaseik.
  Net als Anna lid was hij lid van het Maaseiker A-Capellakoor. Hij was ook lid van de turnclub S.A.E. 'Sterck als Eyck'. In 1932 deed hij zijn militaire dienst bij de genie in Berchem (12 maanden).
  Lambert trouwde met Maria Paulina Kools (mijn ouders
 3. Maria Hendrika Agnes geboren 27 november 1914 en overleden 3 januari 1915 in Maaseik.
 4. Josephine geboren 6 september 1925 en overleden op 6 september 2017 in Hasselt. Zij was gehuwd met Henri Goven.

Mijn grootvader is overleden op vrijdag 23 mei 1952 en grootmoeder op vrijdag 23 september 1966.

Uit het fotoalbum van het gezin Dirks Janssen

1913 - Anna 

Klasfoto 1919 - Anna 

1935 - klasfoto José 

1927 - Anna 

April 1951 
bovenaan Anna 

Anna 

1927 - José 

1937 - José, Lambert, Anna

1946 - José met Margit
uit Wenen

1953 - José 

1924 - Lambert

1932 - Lambert

1940 - José, mo, va, Anna

Mijn vader Lambert met links Anna, rechts José